Bahagian Pentadbiran

Ditulis pada .

Unit Pentadbiran Am

 1. Urusetia ICT
  • Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)
 2. Pengurusan Pentadbiran Jabatan
  • Menjadualkan Mesyuarat-Mesyuarat Jabatan
  • Mengurus Belanjawan Dan Kewangan Jabatan
  • Jawatankuasa Pemandu Informasi Teknologi (JPIT)
  • Inventori Jabatan Bagi Barang Bekalan Pejabat Kurang RM500.00
  • Pengurusan Inventori BPTM
  • Pengurusan Fail
  • Pengurusan Surat Jabatan
 3. Mengurus Seminar/Lawatan ke BPTM
  1. Lawatan Ke BPTM
   • Mengurus Lawatan-lawatan ke BPTM
   • Menyediakan media persembahan
   • Mengurus agenda lawatan, cenderahati, keperluan ahli-ahli rombongan dan sebagainya.
  2. Mengurus Seminar
   • Menentukan agensi yang terlibat
   • Menentukan Bentuk Seminar
   • Menentukan jawatankuasa yang harus dibentuk (penyertaan dari BPTM)
 4. Mengurus Perpustakaan
  • Merekod buku-buku baru
  • Merekod senarai peminjam
  • Memastikan peraturan perpustakaan dipatuhi
 5. Mengurus Penyelenggaraan Perkakasan Dan Perisian
  1. Mengurus Perjanjian Kontrak dan Peruntukan belanjawan bagi tahun berikut (budget allocation) seperti:-
   • Lesen-lesen oracle
   • Lesen-lesen server
 6. Mengurus Pelajar Praktikal
  • Menentukan garis panduan bilangan pengambilan pelajar pada satu-satu masa.
  • Menentukan sistem/projek yang akan diserahkan pelajar kepada penyelia.
  • Mengagihkan dan menyerahkan pelajar kepada penyelia.
  • Membalas surat-surat kepada pelajar yang berjaya dan gagal menjalani latihan di BPTM.
  • Mengurus cuti pelajar dan mengeluarkan surat akuan menjalani latihan sekiranya diperlukan.

Unit Pengurusan Latihan

 1. Mengurus Dan Menyelaras Kursus-Kursus Anjuran BPTM
  1. Perkakasan, Perisian dan Bilik Latihan
   • Memastikan perkakasan di bilik latihan dapat berfungsi dengan baik dan mencukupi untuk setiap sesi latihan.
   • Memastikan perisian bagi setiap kursus yang akan dijalankan di bilik latihan dapat berfungsi   dengan sempurna.
   • Memastikan bilik latihan dalam keadaan yang sempurna dan terjamin keselamatannya.
  2. Menyelaras kursus-kursus yang akan diadakan.
   • Menentukan jenis-jenis kursus yang akan dianjurkan oleh BPTM sepanjang tahun.
   • Menyediakan takwim tahunan bagi kursus-kursus anjuran BPTM.
   • Membuat pemilihan peserta kursus, menentukan tenaga pengajar, mengurus pengambilan peserta dan menyediakan sijil tamat kursus.


Unit Multimedia dan Penerbitan

 1. Menyediakan Aplikasi Persembahan Multimedia.
 2. Membantu Jabatan Dan Agensi Kerajaan Negeri Berkaitan Dengan Persembahan Multimedia.
 3. Merangka Kursus Multimedia.
 4. Membentuk Satu Jawatankuasa Multimedia.
 5. Mengurus Perkakasan / Peralatan Dan Persiapan Berhubungkait Dengan Persembahan Multimedia Untuk BPTM dan Juga Jabatan-Jabatan Di Bawah Pentadbiran SUK.
 6. Mengurus Dan Menyelenggara Pengambilan Serta Penyuntingan Filem Dan Gambar.
 7. Merekacipta Grafik Mengikut Keperluan Jabatan.


Unit Perolehan dan Pelupusan

 1. Mengurus Perolehan Sistem Komputer BPTM.
 2. Memberi khidmat nasihat mengenai penyediakan dokumen tender dan dokumen penilaian tender jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan negeri.
 3. Mengurus perlantikan ahli jawatankuasa tender/sebutharga di jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan negeri.
 4. Mengurus pelupusan perkakasan komputer
  • Mengurusetiakan mesyuarat pelupusan
  • Mengeluarkan sijil pelupusan dan tindakan susulan.
  • Mengambil tindakan melupuskan peralatan komputer BPTM.
 5. Mengurus inventori komputer di unit ini.