Latar Belakang

Ditulis pada .

SEJARAH PENUBUHAN UPMN

 • Kajian Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1986.
 • 6 Oktober 1987, Kelulusan Jawatankuasa Kewangan Negeri Dan Diangkat Kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.
 • 9 April 1988, Kelulusan Daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.
 • 1 September 1988, Unit Pengurusan Maklumat Negeri ditubuhkan.
 • Penggunaan Gelaran Baru di Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat berkuatkuasa pada 1 Januari 2017.

 

GELARAN BARU BPTM

 • Pentadbiran Negeri bersetuju untuk menggunapakai gelaran baru bagi ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu.
 • Pemakaian gelaran baru ini selaras dengan saranan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk menyeragamkan Gelaran Jawatan diseluruh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu.
 • Penggunaan Gelaran Baru di Bahagian Pembangunan Teknologi Maklumat berkuatkuasa pada 1 Januari 2017.
 
PERANAN BPTM
 • Merancang Dasar Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Oleh Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.
 • Memberi Bantuan Khidmat Perundingan Untuk Pembangunan Sistem Dan Perolehan Perkakasan Dan Perisian Bagi Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.
 • Menyelaras Dan Mengawasi Secara Menyeluruh Atas Penggunaan Komputer Dalam Pentadbiran Kerajaan Negeri.
 • Menyelaras Aktiviti Penyimpanan Data Atau Maklumat Oleh Semua Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.
 • Mengawal Operasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Berjalan Dengan Berkesan.
 

FUNGSI ORGANISASI

 • Menjadi Urusetia Kepada Jawatankuasa Pemandu Informasi Teknologi Negeri Terengganu (JPIT).
 • Menjadi Urusetia Majlis Informasi Teknologi Negeri Terengganu (SITC).
 • Meyelidik Dan Mengikuti Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Bagi Kegunaan Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri.
 • Menyelaras Dan Menganjurkan Latihan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Kepada Kakitangan Kerajaan/Agensi Negeri.
 • Menetapkan Piawaian Untuk Aktiviti Prosesan Data Bagi Agensi Negeri.